Likwidacja Posterunku Policji w Mełgwi

Autor: |

Z dniem 01 stycznia 2011r. został zlikwidowany Posterunek Policji w Mełgwi a obszar jego działania włączono do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Reorganizacja struktur policji ma na celu zwiększenie skuteczności działania policji a także podwyższenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Taką decyzję podjęto po przeprowadzeniu wnikliwych analiz bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie gminy Mełgiew.

Ideą tych zmian nie jest likwidowanie etatów, ale lepsze ich wykorzystanie, spłaszczenie struktur, tak aby więcej policjantów było na ulicach, a mniej za biurkami. Do tej pory w PP Mełgiew zatrudnionych było 5 funkcjonariuszy policji. Przy takiej ilości zatrudnionych osób Posterunek nie był w stanie zapewnić całodobowej obsługi.

W wyniku zmian Komenda w Świdniku wzbogaciła się m.in. o dwóch nowych funkcjonariuszy pracujących w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym a więc wzmocniona została tzw. „pierwsza linia”.

Źródło: KPP w Świdniku


Last modified: 2 lipca 2020