Ławki Niepodległości

Ławka Niepodległości to program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dzięki programowi na terenie Świdnika powstały dwa pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych w następujących lokalizacjach:

– Skwer przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i kard. Stefana Wyszyńskiego („przy fontannie”)

– Skwer przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Alei Lotników Polskich („przy kaskadzie”)

Ławki poza pełnieniem swoich podstawowych funkcji posiadają także nowoczesne rozwiązania jak fotokody QR, które umożliwiają ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi.

Dodatkowo Ławki zostały wyposażone w urządzenia multimedialne, które umożliwiają odsłuchanie:

– fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady,

– fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r.

– tekstu „Szlak Polskiej Szachownicy”

– tekstu „Szkoła Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej imienia Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Świdniku

Liczymy, że dzięki realizacji programu wśród mieszkańców Świdnika oraz osób odwiedzających nasze miasto wzrośnie świadomość znaczenia wojska w kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę i jego zasługach dla obrony kraju. Zwiększy się zainteresowanie historią Polski oraz Świdnika.

Na zakup i dostawę Ławek Gmina Miejska Świdnik uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów całkowitych zadania:

Koszt całkowity zadania (obejmujący dwie ławki): 49 692,00 zł (2 x 24 846,00 zł)

Dofinansowanie (dwie Ławki): 39 753,60 (2 x 19 876,80 zł)

Wkład własny Gminy Miejskiej Świdnik (dwie Ławki): 9 938,40 zł (2 x 4 969,20 zł)

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Ławka Niepodległości dla samorządów” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

1. Marsz pierwszej brygady

2. Telegram Józefa Piłsudskiego

3. Szlak polskiej szachownicy

4. Szkoła Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej