Kto czyta najwięcej?

Autor: |

Miłośnicy książek, którzy ko­rzystają ze zbiorów Filii nr 1 MPBP, mogą wziąć udział w konkursie „Najaktywniejszy Czytelnik 2021 roku”. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu przyszłego roku.

– Chcemy w ten sposób pro­mować czytelnictwo, podnosić kulturę czytelniczą, zachęcić mieszkańców do korzystania z naszego księgozbioru, ale też zaprosić do fajnej zabawy i przygody z literaturą – mówi Aleksandra Majewska, kie­rownik Filii nr 1, znajdującej się przy ul. Ratajczaka 7.

Zasady konkursu są pro­ste. Przeznaczony jest dla wszystkich osób zapisanych w placówce (jeżeli ktoś nie wy­raża zgody, powinien zgłosić to u bibliotekarza), a ocenie podlegają aktywność czytel­nicza, czyli liczba wypożyczo­nych książek, terminowość ich oddawania i dbałość o nie. Najaktywniejszy Czytelnik roku 2021 wyłoniony zostanie w trzech kategoriach: dziecko w wieku od 1 do 10 lat, mło­dzież w wieku od 11 do 19 lat i osoba w wieku powyżej 20 lat.

– Ogłoszenie wyników na­stąpi w styczniu 2022 roku. Zwycięzcy otrzymają od nas atrakcyjne nagrody – dodaje A. Majewska.

Regulamin konkursu do­stępny jest w placówce Filii nr 1 i na stronie internetowej: www.bibliotekaswidnik.pl.

Last modified: 21 stycznia 2021

Zmień język »