Krew to życie

Autor: |

Krew to życie – temu mottu swojej działalności honorowi krwiodawcy z PZL-Świdnik hołdują już od 38 lat, oddając w tym czasie ponad 16500 litrów najcenniejszego leku i ratując życie tysięcy ludzi.

Zdawałoby się, że tego typu humanitarna działalność, to anachronizm. Jednak comiesięczne akcje oddawania krwi organizowane w zakładzie, zachęcają kolejne pokolenia pracowników do ofi arności. Dzięki nim klub jest ciągle młody.

– Były czasy kryzysu, kiedy sądziliśmy, że honorowemu krwiodawstwu trudno będzie przetrwać – mówi Andrzej Słowiński, prezes klubu im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy PZLŚwidnik. Władze państwowe przestały się nami interesować, niektórzy krwiodawcy poczuli zniechęcenie. Okazało się jednak, że transformacja ustrojowa i trudne czasy nie gaszą w człowieku chęci do niesienia pomocy innym. Klub Honorowych Dawców Krwi przy PZLŚwidnik, przede wszystkim dzięki niezmiennej przychylności i wsparciu ze strony władz firmy, działa znowu prężnie, niosąc pomoc potrzebującym. Jest jedną z największych organizacji krwiodawców w Polsce. Staramy się działać również na innych polach. Opiekujemy się wielodzietnymi rodzinami. Tradycją stała się też coroczna, przedświąteczna zbiórka słodyczy dla podopiecznych placówki opiekuńczej dla dzieci i rodziny „Nasz Dom” w Rybczewicach. Państwo stara się, jak może, docenić ofiarność i wysiłek krwiodawców. 19 listopada Andrzej Słowiński otrzymał honorową odznakę Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Tego samego dnia Andrzej Król odznaczony został Złotym, a Andrzej Mielniczuk Srebrnym Krzyżem Zasługi.

25 listopada, podczas tradycyjnego spotkania podsumowującego roczną aktywność klubu, wręczono wyróżnienia kolejnym, najbardziej zasłużonym krwiodawcom. Waldemar Ryfka odebrał Odznakę Honorową PCK II stopnia. Odznaki III stopnia otrzymali: Edward Iracki, Sylwester Krysa i Zbigniew Litwin, a IV stopnia – Andrzej Kuchta. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, po oddaniu 18 litrów krwi, wręczono Mirosławowi Krawczykowi. Za oddanie 12 litrów najcenniejszego leku, odznaki II stopnia odebrali: Renata Machnikowska, Piotr Jargiełło i Krzysztof Staniak. Marek Kieszka, Grzegorz Prokop i Jacek Zlot, którzy oddali 6 litrów krwi otrzymali odznaki III stopnia.

O honorowych krwiodawcach nie zapomniał również zarząd PZL-Świdnik, który za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na rzecz spółki przyznał odznaki Zasłużony Pracownik WSK Świdnik. Otrzymali je w lipcu, podczas uroczystości związanych z 60-leciem założenia firmy: Mieczysław Dudek, Robert Dębicki, Andrzej Krupa, Andrzej Mielniczuk, Andrzej Rabiński oraz Henryk Skowron.

Last modified: 1 lipca 2020