Kontrole podatkowe urzędu

Autor: |

Wydział Podatków i Opłat  Urzędu Miasta Świdnik informuje o planowanych w 4 kwartale 2021 r. kontrolach podatkowych. Kontroli podlega rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania. Sprawdzana jest również zgodność ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników.

Burmistrz Miasta Świdnik zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Więcej informacji dostępnych w Urzędzie Miasta Świdnik, w Wydziale Podatków i Opłat w pokoju nr 017 lub pod numerem telefonu: 81 751 76 35. Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik (pokój nr 017) lub na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsług Klienta Urzędu Miasta Świdnik: ebok.e-swidnik.pl.

Last modified: 15 września 2021