Komputer do domu

Autor: |

55 osób z terenu powiatu świdnickiego otrzyma darmowy sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu.

Wszystko to w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województie lubelskim”. Wnioski można składać do 10 czerwca. Projekt realizowany do 2013 roku w 47 gminach i 2 powiatach, zapewni bezpłatny dostęp do internetu oraz niezbędne urządzenia i oprogramowanie 2795 gospodarstwom domowym. Są już pierwsi zainteresowani z naszego powiatu.

– Projekt skierowany jest do rodzin, które z różnych względów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z problemami finansowymi lub niepełnosprawnością. O pomoc mogą się też ubiegać szczególnie uzdolnione dzieci, uprawnione do otrzymania stypendiów socjalnych – mówiMichał Piotrowicz, naczelnik Wydziału Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Świdniku.

Dodatkowo w sprzęt i internet zostaną wyposażone instytucje podległe samorządom. W pierwszej kolejności komputery trafią do domów pomocy społecznej i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Program gwarantuje także szkolenia komputerowe.

Koszty przedsięwzięcia pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżety partnerów (15%). Stanowi ono również dopełnienie projektu „Wirtualne powiaty”, przeciwdziałając nie tylko wykluczeniu cyfrowemu, ale i społecznemu.

Zainteresowani projektem mogą zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Świdniku, pokój 109, lub telefonicznie pod nr (81) 468 70 64. Więcej informacji na stronie internetowej www.powiat.swidnik.pl w zakładce Projekty Unijne.

Last modified: 2 lipca 2020