Kolejny tydzień budowy

Autor: |

Praca na lotnisku wre. Prezentujemy Państwu informację co w minionym tygodniu zostało wykonane na jednym z najwiekszych placów budów na Lubelszczyznie.

1. W dalszym ciągu trwa oczyszczanie i wywożenie humusu, żyznej warstwy ziemi.

2. Makroniwelacja, prowadzona przez firmę Wakoz – prowadzone są roboty ziemne, wyrównywanie terenu /różnice sięgają 8 metrów/

3. Trwają prace przy korycie drogi startowej, wykonywane jest od kierunku północno-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim.

4. Wykonywane są również prace przy kolejnych sektorach płyty postoju samolotów, po wykonanym wykopie układane są pierwsze warstwy podbudowy (geokompozyt, warstwa mrozoochronna i warstwa stabilizacji gruntu cementem).

5. W związku z przebudową kolektora sanitarnego, którym odprowadzane są ścieki ze Świdnika do Hajdowa, trwa sukcesywne zasypywanie i zagęszczanie wykopów z rurociągiem oraz prowadzona jest budowa kanału o średnicy 2 metrów kanalizacji deszczowej.

6. Ogrodzenie lotniska- postępują prace przy montażu siatki (wraz z wysięgnikami i drutem kolczastym) w miejscowościach Świdnik Duży i Janowice.

7. Trwają roboty dotyczące przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie jednostek transformatorowych „Świdnik Duży 5” i „ Świdnik Duży 6”.

8. Ustawiono dwa słupy – konstrukcje wsporcze, umożliwiające demontaż linii napowietrznej wysokiego napięcia kolidującej z przyszłymi operacjami lotniczymi. Linia ta na tym odcinku zostanie skablowana.

Last modified: 2 lipca 2020