Kolejny sukces

Autor: |

Gmina Świdnik zajęła VIII. miejsce w programie ELITA ZARZĄDZANIA – SAMORZĄD 2010 w kategorii: “Gminy miejskie” województwa lubelskiego.

Nie da się ukryć, że ostatnie lata były dla samorządów okresem trudnym. Z roku na rok przybywało zadań własnych, na realizację których nie zawsze znajdowano dodatkowe finansowanie. Spore trudności wywołało również ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze. Zapewne nie ma gminy, powiatu czy województwa, których by te problemy w jakiś sposób nie dotknęły. Celem projektu Elita Zarządzania – Samorząd 2010 było sprawdzenie, które samorządy potrafiły wykorzystać szanse, jakie stworzyły ostatnie cztery lata. Chciano sprawczyć, czy i w jakim stopniu rosły budżety gmin, kwoty na inwestycje, pieniądze pozyskiwane z zewnątrz, ale także to, czy liczba mieszkańców wzrosła i jak kształtują się dochody oraz wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Last modified: 1 lipca 2020