• Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Komu przysługuje, na jak długo jest wydawana, jak i gdzie się po nią zgłosić, jakie zniżki przysługują jej posiadaczom, jak z niej korzystać, co zrobić w przypadku jej zgubienia? Regulamin oraz oświadczenia do pobrania poniżej:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

WNIOSEK DO POBRANIA

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

Wzór oświadczenia

Wnioski o wydanie kart można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny - www.empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr