Kapitał Równych Szans – szkolenia w grudniu 2010

Autor: |

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny” na terenie województwa lubelskiego. Termin: 1 września 2010 do 31 czerwca 2011.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2010 – 2011.

Zaproszenie skierowane jest do stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw lokalnych, ulokowanych na terenie Lubelszczyźnie, spełniających jedno z kryteriów:

1. nie zatrudnianie pracowników/czek lub zatrudnianie maksymalnie 2 pracowników/czek;

2. korzystanie w niewielkim stopniu z zewnętrznego wsparcia;

3. siedziba ulokowana w niewielkiej miejscowości lub na obszarach wiejskich;

4. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

5. budżet nie przekraczający 50.000 złotych rocznie.

W ramach projektu odbywają się:

1. Akademia NGO (wrzesień – grudzień 2010);

2. Warsztaty wewnętrzne (styczeń – marzec 2011);

3. Warsztaty dla organizacji z konkretnie wybranej tematyki (styczeń – czerwiec 2011);

4. Wyjazd integracyjny (maj – czerwiec 2011).

W grudniu zaplanowano następujące szkolenia w ramach „Akademii NGO”:

1. „Gdzie są fundusze dla NGO? Aktualne konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych”:

a. w Parczewie, w dniu 8 grudnia 2010 roku;

b. w Hrubieszowie, w dniu 17 grudnia 2010 roku.

2. „Od projektu do efektu… Projekty grantowe dla stowarzyszeń społecznych”:

a. w Kraśniku, w dniu 9 grudnia 2010 roku;

b. w Puławach, w dniu 21 grudnia 2010 roku.

Osoba do kontaktów:

Adrian Szumowski, tel. kom. 513-890-868, e-mail: adrianszumowski@o2.pl

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 8/2, 20-079 Lublin,

tel. (81) 532-25-52, e-mail: rowne-szanse@o2.pl

Last modified: 3 września 2020