Jednogłośnie przyjęli budżet

Autor: |

Stawiamy na rozwój powiatu – tymi słowami starosta Dariusz Kołodziejczyk podsumował punkt dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2015. Przyjęto go jednogłośnie na sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek, 27 stycznia.

Dochody powiatu na rok 2015 zaplanowano na kwotę 64 353 075 zł. Planowane wydatki to 65 701 855 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 1 348 780 zł. Pokryją go przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Najwięcej, bo ponad 16 mln zł pochłonie oświata. Nieco mniej, ok. 12 mln, powiat przeznaczy na pomoc społeczną. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się, między innymi wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kusocińskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik, a także przebudowa drogi Świdnik-Krępiec.

– Budżet został przygotowany przez poprzedni zarząd, do zatwierdzenia proponuje go zarząd obecnej kadencji – mówił starosta Dariusz Kołodziejczyk. – Nie powinniśmy zagłębiać się w szczegóły i, mając na uwadze pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyjąć ten dokument. Na pewno na kolejnych sesjach będą dokonywane korekty, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Powinniśmy wytężyć działania, by budżet umożliwiał aplikowanie o środki zewnętrzne. Wszystkich nas czeka teraz okres ciężkiej pracy, bo stawiamy na rozwój powiatu świdnickiego. Dziękuję komisjom, że zaaprobowały projekt budżetu oraz tym, którzy tworzyli go w poprzedniej kadencji.

Podczas wtorkowej sesji powołano czwartego członka Zarządu Powiatu, którym na wniosek starosty, został Leszek Czechowski. Wybrano również delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Będzie nim starosta Dariusz Kołodziejczyk.

aw

Last modified: 8 czerwca 2020