Jak wydać wspólne pieniądze?

Autor: |

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części gminnych pieniędzy. Podstawowym celem jest włączenie świdniczan w proces zarządzania gminą, co ma wymiar zarówno edukacyjny, jak i praktyczny, gdyż mogą określać najbardziej potrzebne, ich zdaniem, kierunki wydawania środków publicznych.

– Wiele miast w Polsce podejmuje decyzje o tworzeniu budżetu partycypacyjnego, Świdnik poszedł krok dalej – zdecydowaliśmy się na rozwiązanie systemowe – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Od lipca ubiegłego roku wdrażaliśmy w urzędzie System Zarządzania Partycypacyjnego, a w listopadzie, po przeprowadzonym wcześniej audycie, jako druga gmina w Polsce, otrzymaliśmy certyfikat TÜV Rheinland Polska na zgodność z wymaganiami wspomnianego wcześniej systemu. Do tej pory niewiele miast w Polsce zdecydowało się na tego typu rozwiązania.

– Co przeważa w idei budżetu obywatelskiego: chęć pokazania mieszkańcom, jak trudno dzielić wspólne pieniądze czy danie im realnej możliwości wpływania na ten proces?

– Myślę, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Świdniku pozwoli mieszkańcom realnie współdecydować o priorytetach lokalnej społeczności, a dyskusja w szerokim gronie przyczyni się do efektywnego wydawania wspólnych środków. Budżet obywatelski będzie na pewno aktywizował mieszkańców, jak również pokazywał sposób funkcjonowania urzędu. Chciałbym również, aby stał się elementem edukacyjnym dla świdniczan. Ukazywał mechanizmy konstruowania i realizacji miejskiego budżetu.

– Na jakich zasadach budżet obywatelski będzie konstruowany?

– Zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego nie są jeszcze szczegółowo sprecyzowane. W najbliższym czasie zamierzam powołać zespół składający się z przedstawicieli różnych wydziałów merytorycznych urzędu. Ich zadaniem będzie wypracowanie przejrzystych procedur, które już na tym etapie, będą konsultowane z mieszkańcami Świdnika.

– Jaką część budżetu gminy będzie stanowił budżet obywatelski?

– Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań z budżetu obywatelskiego nie powinna, w pierwszym roku jego funkcjonowania, być zbyt duża. Doświadczenie innych gmin pokazuje, że pierwsze lata są pewnego rodzaju próbą, do której należy podejść z rozwagą i ostrożnością. Obecnie prowadzimy rozmowy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwiązań Systemowych na temat przeprowadzenia w Świdniku tak zwanej miejskiej gry o budżet. Chcemy, w przeciwieństwie do innych gmin, zrealizować ten projekt jako pierwszy etap wdrożeniowy. Działania te będą miały charakter edukacyjno- informacyjny. Obejmą około 80 osób.

– O co chodzi w tej grze?

– Uczestnicy będą się uczyć decyzyjności na własnych błędach, bez późniejszych konsekwencji. Do gry zaprosimy przedstawicieli stowarzyszeń, jednostek miejskich, radnych miejskich, młodzieżowych i seniorów, a także osoby indywidualne. Głosem doradczym będą służyć pracownicy wydziałów merytorycznych UM, policja, straż pożarna i miejska. Celem gry będzie wspólne podejmowanie decyzji o wyborze najważniejszych projektów, przy wzięciu pod uwagę ograniczonej ilość środków przeznaczonych dla danej grupy.

– Jak długo potrwa opracowanie procedur związanych z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego?

– Potrwa to około 6 miesięcy, a zwieńczeniem pracy zespołu, oprócz przejrzystych zasad, będzie wprowadzenie określonej kwoty do projektu budżetu gminy na rok 2016.

jmr

Last modified: 5 czerwca 2020

Zmień język »