Jak pracują urzędy?

Autor: |

Przedstawiciele wszystkich urzędów proszą interesantów o możliwie jak najrzadsze wizyty osobiste. Tłumaczą, że większość spraw da się załatwić przez telefon lub internet.

Urząd Miasta:

Przedstawiciele ratusza zachęcają przed przyjściem do urzędu, do kontaktu telefonicznego. – Dzięki temu od razu będzie można określić, czy daną sprawę trzeba załatwiać osobiście – tłumaczy Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Świdniczanie, którzy muszą przyjść do urzędu, mogą korzystać tylko z głównego wejścia i ze znajdującego się na parterze Biura Obsługi Klienta. Informacje można uzyskać pod numerem: 81 751-76-43.

Starostwo Powiatowe:

Ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów. Przyjmowane są osoby wyłącznie w sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa. Do starostwa można wejść tylko od ul. Skłodowskiej – Curie. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 81 468 71 13 lub poprzez pocztę elektroniczną poczta@powiatswidnik.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rekomenduje załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Kasa MOPS od  12 marca jest czynna tylko we wtorki i czwartki od godz. 10:00 do 13:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Również rekomenduje załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Wnioski  w ramach programu “Aktywny samorząd”, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl).

Powiatowy Urząd Pracy:

Poleca załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Piaskach został zamknięty do odwołania. Klienci punktu proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie PUP w Świdniku, pokój nr 13 lub telefoniczny pod numerami: 81 461 35 02 i 81 461 35 13.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach zakładu. Z pracownikami ZUS można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 (konsultanci są dostępni w dni robocze w godz. od 7.00 do 18.00), mailowo cot@zus.pl,  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Urząd Skarbowy:

W US mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę. Działania te będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód:

Odwołuje terminy sesji sądowych od 13 do 31 marca, z wyłączeniem spraw pilnych, zamyka biuro obsługi ksiąg wieczystych, biuro obsługi interesanta i czytelnię od 12 do 20 marca oraz kasy do odwołania. Pisma i wnioski należy składać w biurze podawczym, a opłaty wykonywać przelewem.

Policja:

Zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji zgłaszających pozostają numery alarmowe 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej “Moja Komenda”.

Nieczynne są: Kino „LOT”, Spółdzielczy Dom Kultury, Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna i jej wszystkie filie, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejskie Centrum Profilatyki, zajęcia zostały odwołane w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Miejskim Klubie Sportowym Avia. Do 25 marca są zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły, nieczynne jest również miejskie targowisko.

Last modified: 7 maja 2020