Zadania i projekty inwestycyjne w 2012 roku

Autor: |

Wydatki na zadania i projekty inwestycyjne w 2012 roku
w tym związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Świdnik:

 • Budowa ulic Leśnej, Orzechowej, Parkowej, Różanej, Przy Lesie, Gajowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – zadanie 4-letnie
 • Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie 4-letnie
 • Budowa ul. Spadochroniarzy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Ratajczaka Do Al. Lotników Polskich) – zadanie 2-letnie
 • Budowa ulic Szklarnianej, Ogrodowej, Małej i Miodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Przebudowa ulicy Głogowej w Świdniku – zadanie 2-letnie
 • Budowa ul. Ściegiennego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie 2-letnie
 • Budowa odcinka ul. Targowej w Świdniku (łącznik od ul. Targowej do ul. Wyspiańskiego)
 • Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku
 • Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Rewitalizacja budynków i terenów położonych przy ul. Kolejowej w Świdniku w ramach “Rewitalizacji północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik” – zadanie 3-letnie (Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
 • Prace wykończeniowe w lokalu mieszkalnym w Świdniku dla rodziny repatriantów z Syberii
 • Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku
 • Zakup programu komputerowego do administrowania cmentarzem komunalnym
 • Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie 2-letnie. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych
 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Świdnik
 • Zakup aplikacji alternatywnych do Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika Rozbudowa monitoringu miejskiego w Świdniku
 • Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku (Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Świdniku
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Świdniku
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego Nr 5 w Świdniku
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Świdniku
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Świdniku
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku – zadanie 2-letnie
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku – aktualizacja dokumentacji projektowej
 • Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik – budowa odcinka kolektora wód deszczowych w rejonie os. Brzeziny I
 • Budowa oświetlenia ul. Nadleśnej w Świdniku Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdniku w ramach “Rewitalizacji północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik” – zadanie 2-letnie (Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
 • Dostawa i montaż nowych elementów placów zabaw w Świdniku
 • Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu po wysypisku śmieci w Świdniku
 • Budowa ciągów pieszych w Świdniku Adaptacja budynku kina “LOT” na Centrum Kultury w Świdniku – zadanie 4-letnie Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
 • Wyposażenie w sprzęt audio-video i nagłaśniający Centrum Kultury w Świdniku
 • Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku – w ramach “Rewitalizacji północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik” – zadanie 3-letnie (Zabezpieczono środki na wkład własny Gminy. Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania)
 • Budowa kompleksu sportowego w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku (Zabezpieczono środki na wkład własny Gminy. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego)

Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 

 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ronda łączącego Al. NSZZ Solidarność i Al. Lotników Polskich w Świdniku” 
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa Al. Lotników Polskich, ul. Łyżwiarskiej, ul. Sportowej w Świdniku pod kątem poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych wokół Regionalnego Parku Przemysłowego i Portu Lotniczego Lublin w Świdniku”
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania “Budowa ul. Kusocińskiego w Świdniku”
 • Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu “Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Last modified: 30 czerwca 2020