Innowacje dla pierwszaków

Autor: |

fot. SP nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3 stawia na tradycyjne wartości, wysoki poziom kształcenia i nowoczesność. Swoim przyszłym uczniom proponuje klasy z innowacjami pedagogicznymi, rozwijającymi szczególne uzdolnienia dzieci w zakresie języków angielskiego i niemieckiego, sportu, tańca, matematyki oraz programowania.

– Od 1 września, w klasach pierwszych wprowadzamy jedyne tego typu w naszym mieście innowacje pedagogiczne. Powstały w oparciu o ankietę, którą przeprowadziliśmy w styczniu wśród rodziców naszych przedszkolaków. Zależało im przede wszystkim na czterech kierunkach – językach angielskim i niemieckim, sporcie z tańcami oraz matematyce z programowaniem. Chcemy, aby rodzice mieli realny wpływ na edukację swoich dzieci, odkrywanie ich pasji i osiąganie sukcesów dydaktycznych, więc przychylamy się do tych potrzeb. Pomocą merytoryczną wesprze nas dr hab. Barbara Bilewicz, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki UMSC w Lublinie – tłumaczy Leszek Kalicki, dyrektor SP nr 3.  

W szkolnych ławkach zasiądzie około 100 pierwszoklasistów. Cztery oddziały będą realizowały taką samą podstawę programową, a różnice między nimi będą polegały na zajęciach, również dodatkowych, przypisanych do każdej z klas. 

Innowacja z:

– języka angielskiego – polega na prowadzeniu zajęć, w tym również dodatkowych bezpłatnych z zastosowaniem metod Talking Kids oraz Musical Babies. Uczniowie na początku przez zabawę, rymowanki i piosenki przyswajają słowa oraz zwroty, następnie operują pełnymi zdaniami. Nauczyciel na bieżąco koryguje wymowę. Wprowadzane są też elementy nauki angielskiego w czasie prowadzania innych zajęć np. w ramach edukacji przyrodniczej czy też matematycznej, uczniowie dzięki temu w naturalny sposób zapoznają się ze słownictwem tematycznym i komunikacją w języku obcym.

– języka niemieckiego – polega na nauce dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Nauka niemieckiego realizowana jest w formie zabawy, a najważniejszym celem tych zajęć jest osłuchanie z brzmieniem nowego języka. Dzieci poprzez naukę piosenek oraz ciekawe gry i projekty bardzo szybko zapamiętują nowe słówka. Na zajęciach w klasie pierwszej uczniowie poznają m. in. podstawowe zwroty, kolory, liczby, nazwy zwierząt. W starszych klasach istnieje możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego oraz przystąpienia do międzynarodowego egzaminu DSD I, który jest potwierdzeniem kompetencji językowych.

– sportu z tańcami – polega na prowadzeniu, oprócz typowych zajęć sportowych, dodatkowych zajęć tanecznych przez nauczycielkę będącą jednocześnie instruktorem tańca sportowego. W programie znajdą się tańce standardowe, latynoamerykańskie, karaibskie i nowoczesne. Uczniowie rozwijać będą swoje zdolności taneczne i ruchowe, rytmikę, wrażliwość i słuch muzyczny oraz sprawność fizyczną. Dzieci oswoją się z występami przed publicznością i nauczą pokonywania tremy, będą mogły startować w turniejach tańca. Ich umiejętności prezentowane będą również podczas uroczystości szkolnych. W klasie przewidziana jest dodatkowa nauka języka angielskiego. 

matematyki z programowaniem – głównym celem jest rozwijanie i wspieranie uzdolnień matematycznych oraz nabywanie umiejętności programowania i kodowania. Chcemy stwarzać okazje do myślenia logicznego i kreatywnego, wyposażać dzieci w umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Ponadto dzieci będą rozwijać takie cechy, jak systematyczność, samodzielność, kreatywność, ciekawość, wnioskowanie, koncentrację, wytrwałość i umiejętność współpracy. Stosowane będą nowatorskie, aktywizujące metody oraz formy pracy z wykorzystaniem tablic multimedialnych i nowoczesnych pomocy edukacyjnych.

–  Po 3 latach spotkamy się z rodzicami, omówimy postępy i zastanowimy się, czy kontynuować innowacje, czy może zaproponować dzieciom coś innego – mówi L. Kalicki. – Bardzo ważne jest dla nas, by każdy uczeń znalazł w szkole swoje miejsce. Chcemy pomagać mu uwierzyć w siebie, rozwijać zainteresowania i talenty, przygotować do przyszłych wyzwań.

Last modified: 4 marca 2022

Zmień język »