Inkubator pomysłów

Autor: |

„Rozwój lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce w kon­tekście współpracy międzynarodowej” to temat konferen­cji, która odbyła się dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest ona częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europej­ską, o nazwie: „Rozwój potencjału gospodarczego powiatu świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego”.

Na konferencję złożyła się se­ria wykładów. Spotkanie zorganizowana zostało w ramach inicjatywy Inkubato­ra Lotniczego. Oprócz orga­nizowania konferencji, inkuba­tor zajmie się również zakupem sprzętu do studia nagrań, two­rzonego dla zbierania i rozpo­wszechniania materiałów pro­mocyjnych na temat historii lot­nictwa, stworzeniem platformy informatycznej, umożliwiającej kontakt firm z branży lotniczej – członków inkubatora i branż kooperujących. Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału gospodarczego powiatu świd­nickiego.

Last modified: 5 czerwca 2020