Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Autor: |

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa: Gminno-Powiatowe Towarzystwo Bokserskie „AVIA” Świdnik

Zadanie: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych upamiętniających wydarzenia związane z rocznicą „Świdnickiego Lipca”

Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń UM Świdnik oaz na stronie internetowej UM Świdnik: 21.06.2010 r. – 28.06.2010 r.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 21.06.2010 roku do 28.06.2010 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik.

Skan wniosku poniżej: 
skan

Last modified: 5 czerwca 2020