Informacja Komisarza wyborczego w Lublinie

Autor: |

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z późn. zm.) informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkiej) przyjmowane będą w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9B, do 4 października br. w godzinach urzędowania (800-1500). Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę w/w na kandydowanie.

Last modified: 5 czerwca 2020