Informacja Komisarza wyborczego w Lublinie

Autor: |

Na podstawie art. 64e ust. 3 i art. 64f ust.4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z późn. zm.) informuję, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych są przyjmowane w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9B, do 4 października br. w godzinach urzędowania (800-1500) z terenu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Lublinie. Wzory dokumentów potrzebne do złożenia zawiadomień dostępne są na stronie internetowejwww.pkw.gov.pl.

Last modified: 5 czerwca 2020