Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Autor: |

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie
Projekt programu współpracy na 2020 rok
Ankieta

Last modified: 12 maja 2020