Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Ogłoszenie wyników
Projekt programu współpracy

Last modified: 5 czerwca 2020