Inflacja w Polsce

Autor: |

Inflacja to wskaźnik makroekonomiczny o istotnym znaczeniu z punktu widzenia krajowej gospodarki. W uproszczonym rozumowaniu pojmuje się ją jako proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Choć konsumenci patrzą na nią niechętnie, to jej pewien stały poziom jest pożądany i pełni funkcję regulującą. Zbyt wysoki poziom utrzymujący się przez dłuższy czas ma jednak negatywne konsekwencje. Kto odpowiada za utrzymanie inflacji w Polsce? Jaki jest jej aktualny poziom? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Co musisz wiedzieć o inflacji?

Warto wiedzieć, że inflacja jest procesem o charakterze stałym. Nie oznacza to oczywiście, że jej poziom jest niezmienny. Niemniej, jednorazowe zdarzenia, które wpływają na chwilowy wzrost cen, nie są brane pod uwagę. Z inflacja nieodłącznie związany jest spadek siły nabywczej pieniądza. Mówiąc prościej: im wyższa inflacja, tym mniej są warte nasze pieniądze. Rosnąca inflacja to także wyższe ceny produktów i pomniejszające się oszczędności (inflacja może “zjadać” zysk na lokatach).

Gwałtowny wzrost cen nazywany jest hiperinflacją. W tej sytuacji ceny rosną tak szybko, że ciężko za nimi nadążyć, co wymaga konieczność “dodrukowywania” pieniędzy i wpuszczania ich do obiegu. Hiperinflacja w Polsce miała miejsce w latach 9-tych ubiegłego wieku. Jej poziom sięgał nawet 585%!

Rola NBP w utrzymaniu poziomu inflacji

Dla stabilności gospodarki kluczowe znaczenie ma utrzymanie odpowiedniego poziomu inflacji. To zadanie leży po stronie Narodowego Banku Polskiego. Jego celem jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5%. Dopuszczane są przy tym wahania o +/- 1 punkt procentowy. W jaki sposób NBP realizuje ten cel? Odbywa się to poprzez współpracę z Rada Polityki Pieniężnej. W zależności od potrzeb może ona podnieść bądź obniżyć stopy procentowe NBP.

Inflacja w Polsce a koronawirus

Pandemia koronawirusa, znacząco wpłynęła na poziom inflacji w Polsce, ale i na całym świecie. W lutym 2020 roku inflacja w Polsce sięgnęła 4,7%. Był to najwyższy wynik od 2011 roku. Eksperci szacowali, że szybko nastąpi odbicie, co jednak nie stało się tak dynamicznie, jak przewidywano. Wystarczy nadmienić, że jeszcze w marcu ceny były wyższe o ok. 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Efektem była znaczna obniżka stóp procentowych, która sprawiła, że odkładanie środków na lokacie bankowej stało się nieopłacalne (oprocentowanie spadło w większości przypadków do max. 1%).

Inflacja w Polsce – aktualne dane i prognozy

Aktualna wartość inflacji w Polsce wynosi 2,30% (dane z grudnia 2020 roku). Oznacza to, że zaczyna spadać – jeszcze w listopadzie wynosiła 3,0%. To zatem zmiana aż o -0,70%. Obecnie inflacja jest zatem na stabilnym poziomie. Czego możemy spodziewać się w przyszłości? Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji to 2,3% na 2021 i nieco więcej, bo 2,5 na rok 2022. Eksperci są niemal pewni, że w 2020 roku w Polsce nastąpi recesja. Jej głębokość szacuje się na poziomie od -5% do -1,8%.

/ REKLAMA /

Last modified: 2 lutego 2021