Idącym w przyszłość

Autor: |

Zarząd Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela zaprasza uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu świdnickiego do udziału w konkursie oratorskim „Idącym w przyszłość”. Wydarzenie poświęcone jest pamięci Prymasa Tysiąclecia i Stanisława Starowieyskiego, ofiary męczeństwa obozu Dachau, w 40. rocznicę jego śmierci. Zgłoszenia można składać do 20 marca.

– Naszym celem jest popularyzowanie działalności społecznej i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Stanisława Starowieyskiego, zachęcanie młodzieży do zgłębiania najnowszej historii Polski, a także propagowanie postawy patriotyzmu. Chcemy również szerzyć kulturę słowa i uwrażliwiać na piękno ojczystego języka – wyjaśnia Irena Okoń, prezes świdnickiego oddziału AK.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie fragmentu z przemówień kard. Stefana Wyszyńskiego (z publikacji „Idącym w przyszłość”) oraz listu lub fragmentu z „Notatki do i z rozmyślań” bł. Stanisława Starowieyskiego (link do tekstów będzie podany w mediach społecznościowych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, a także na stronie parafii). Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

– Jej formę uzależniamy od sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeń. 10 dni przed konkursem powiadomimy uczestników, czy wybrany tekst zaprezentują osobiście, czy online. Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę, między innymi, interpretację tekstów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny – dodaje I. Okoń.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 20 marca, do siedziby głównej MPBP. W przypadku formy on-line pliki z nagraniem audio lub video trzeba będzie przesłać na adres e-mail: dzieci@bibliotekaswidnik.pl.

Prezentacje oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpią 12 kwietnia, o godz. 11.00, w sali kameralnej MOK.

Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerami telefonu: 603 787 676 – Irena Okoń lub 506 024 857 – Małgorzata Skakuj (MPBP).

Współorganizatorami oratorskich zmagań są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, MOK, MPBP. Instytucje wspierające: Gmina Miejska Świdnik, Starostwo Powiatowe, I LO im. Wł. Broniewskiego, II LO im. K. K. Baczyńskiego, Internat PCEZ.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Lubelski, Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik, KS „Civitas Christiana”.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie www.glosswidnika.pl.

Last modified: 24 marca 2021