Idącym w Przyszłość

Autor: |

Od lewej Antola Sadło i Stanisław Jankowski.
To tytuł konkursu oratorskiego, w którym udział wzięli uczniowie klas 7 i 8 podstawówek oraz młodzież ze szkół średnich powiatu świdnickiego. Jego organizatorem była Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy wsparciu Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, lubelskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wydarzenie poświęcono pamięci prymasa Stefana Wyszyńskiego (w 40. rocznicę śmierci) i Stanisława Starowieyskiego, ofiary męczeństwa Dachau (w 80. rocznicę śmierci). Celem było uwrażliwienie młodzieży na piękno i kulturę języka polskiego, rozwijanie zainteresowań historią Polski i jej kluczowych postaci. Ważny aspekt stanowiło propagowanie postawy patriotyzmu oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Uczestnicy konkursu wybrali fragmenty takich tekstów, jak: „Jedna jest Polska”, „Idącym w przyszłość”, „Niewola i słabość grzechu” kard. S. Wyszyńskiego oraz „Notatki do i z rozmyślań” i „List z dnia 8 grudnia 1940 r. Dachau” bł. St. Starowieyskiego. Swoje wystąpienia nagrali, a filmiki przesłali do organizatorów.

12 kwietnia odbyło się spotkanie online jury w składzie: Barbara Oratowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, Dorota Kubacka, historyk sztuki, kurator wystaw MN w Lublinie, ks. Wojciech Zasada, kapelan świdnickiego szpitala i Ewa Jaśkowiak, kierownik Centrum Kultury. Jurorzy ocenili dobór tekstów i ich interpretację oraz poprawność mówienia. Przyznali następujące nagrody: I miejsce (ex aequo) Antola Sadło (I LO) i Stanisław Jankowski (II LO), II miejsce Dorota Gutowska (ZS nr 1/ Internat PCEZ), III miejsce (ex aequo) Julia Piekaruś (I LO) i Marta Voitovych (Internat PCEZ). Wyróżnienia: Jakub Bobiński (II LO), Natalia Kusy (SP nr 7), Jakub Machnikowski (II LO), Adrian Piotrowski (II LO).

– Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i przygotowanie wystąpień, a jurorom za wsparcie konkursu – mówi Dorota Cieczek, kierownik Oddziału dla Dzieci MPBP.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że mimo pandemii i obostrzeń, udało się wszystko zorganizować – dodaje Irena Okoń z Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, inicjatorka wydarzenia. – Mam nadzieję, że 13 czerwca spotkamy się w Miejskim Ośrodku Kultury, na podsumowaniu, któremu towarzyszyć będzie wystawa i wykład o Prymasie Tysiąclecia. Podziękowania kieruję do pań nauczycielek i opiekunek, które przygotowały młodzież oraz wspierały mnie merytorycznie: wicedyrektor Anety Jagieły z I LO, Katarzyny Mądrachowskiej z II LO, Alicji Kozak z Internatu PCEZ i Karoliny Suszek z SP nr 7, a także do pań bibliotekarek, Doroty Cioczek i Małgorzaty Skakuj, za ogrom pracy włożonej w organizację konkursu oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tego, by mógł się odbyć.

Wydarzenie zorganizowano się przy współudziale Gminy Miejskiej Świdnik, Powiatu Świdnickiego, I LO, II LO, a także Internatu PCEZ. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Lubelski, Starosta Powiatu Świdnickiego oraz Burmistrz Miasta Świdnik.

Last modified: 16 kwietnia 2021