I Sesja Rady Powiatu IV kadencji

Autor: |

1 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 15 odbyła się I sesja Rady Powiatu w Świdniku IV kadencji.

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, po części oficjalnej związanej z wręczeniem zaświadczeń i złożeniem ślubowania, radni przeszli do najważniejszych punktów spotkania.

W pierwszej kolejności Radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.

Tak jak w poprzedniej kadencji, został nim Ryszard Borowiec, zaś nowymi wiceprzewodniczącymi zostały Renata Maziarz oraz Bożenna Sadowska-Krawczyk. Następnie wybrano starostę i wicestarostę, którymi ponownie zostali Mirosław Król i Zbigniew Twaróg. Natomiast do Zarządu Powiatu (oprócz starosty i wicestarosty) weszli: Kazimierz Szczygieł, jako etatowy członek Zarządu ds. edukacji (pełniący tę funkcję już po raz trzeci), Andrzej Mańka, jako etatowy członek Zarządu odpowiedzialny za problematykę zdrowia i spraw społecznych oraz Franciszek Mróz, jako społeczny członek Zarządu.

Powołane zostały także komisje stałe rady. Radny Karol Szczotka został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Renata Maziarz – Komisji Budżetu i Rozwoju, Adam Ścirka – Komisji Wsi i Rolnictwa, a Gustaw Dmowski – Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.

źródło: www.starostwo.swidnik.pl


https://www.swidnik.pl/files/php/news/news/pic/powiat2.jpg

Last modified: 1 lipca 2020