Zmiany po 1 lipca 2013

  • Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polska powinna uzyskać wymagane poziomy recyclingu, czyli odzysku odpadów i przygotowania ich do ponownego przetworzenia, i tak do 2020 roku powinniśmy osiągnąć następujące poziomy odzysku: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.

  • Od 1 lipca 2013 gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wcześniej Gmina przeprowadzi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w którym wyłoni przedsiębiorcę, który będzie wywoził odpady z terenu całej gminy.

  • Z nieruchomości zamieszkałych zabierane będą wszystkie odpady komunalne, w każdej ilości. Przestanie się więc opłacać ich podrzucanie. Powinny zniknąć nielegalne wysypiska, gdyż będą organizowane regularne, darmowe zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów.

[ Powrót do menu ]

cxvvcxcvxc