Gospodarka odpadami – co muszę zrobić

  1. Złożyć deklarację do Urzędu Miasta Świdnik w pokoju nr 108 (tel. 81 751 76 47).
  2. Rozwiązać dotychczasową umowę z firmą odbierającą odpady komunalne.
  3. Przygotować miejsce przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne, na zewnątrz budynku.
  4. Zapewnić czystość i właściwy stan sanitarny w/w miejsca.
  5. Uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[ Powrót do menu ]