Co i gdzie wrzucać


JAKIE MAMY FRAKCJE ODPADÓW?

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1. papier, tektura,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. opakowania typy PET
5. szkło,
6. opakowania wielomateriałowe,
7. bioodpady,
8. przeterminowane leki,
9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10. odpady niebezpieczne,
11. chemikalia,
12. zużyte baterie i akumulatory,
13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
14. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
15. odpady budowlane i rozbiórkowe,
16. odpady tekstyliów i odzieży,
17. zużyte opony.

Pozostałe odpady komunalne, których nie można rozdzielić na powyższe frakcje uznawane są jako odpady niesegregowane (zmieszane).

CO I GDZIE WRZUCAMY ?

PAPIER
Należy wyrzucać
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
Nie należy wyrzucać
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych ubrań
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wyrzucać
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
Nie należy wyrzucać
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
OPAKOWANIA TYPU PET
Należy wyrzucać
 • zgniecione plastikowe butelki po napojach i wodach mineralnych typu PET
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
Nie należy wyrzucać
 • innych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
 • silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
SZKŁO
Należy wyrzucać
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
Nie należy wyrzucać
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 •  termometrów i strzykawek
BIOODPADY
Należy wyrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia (bez mięsa)
Nie należy wyrzucać
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym.

CO Z INNYMI ODPADAMI?

 • Bioodpady należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem do stałych punktów selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1 lub do Punktów Selektywnej Zbiórki Bioodpadów, rozmieszczonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.
 • Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
  należy oddać do aptek, (Vita Centrum, Wyszyńskiego 17, Apteka “Słoneczko”, Racławicka 1, Apteka “Fragal”, Racławicka 39, Apteka Gemini Hutter Sp. z o.o., Wyszyńskiego 22 w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki.
 • Odpady niebezpieczne należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy
  ul. Przemysłowej 1.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie
  z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie
  z harmonogramem lub samodzielnie dostarczyć do pojemnika znajdującego się w Urzędzie Miasta Świdnik lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1.
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie
  z harmonogramem lub do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie
  z harmonogramem lub do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1.
 • Zużyte opony należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Przemysłowej 1.
 • Odpady z tekstyliów i odzieży należy gromadzić w specjalnych kontenerach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

[ Powrót do menu ]