Finansowanie faktur w czasach Covid

Autor: |

Małe i średnie firmy przez globalne problemy z pandemią COVID narażone są na liczne kłopoty związane z opóźnieniami i zatorami płatniczymi. Problemy te wpływają na zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych ułatwień. Biznesy, aby się ratować i nadal być rentownymi potrzebują ustabilizowanych systemów, które wpłyną na zabezpieczenie płynności. Jednym z takich udogodnień jest finansowanie faktur.

Co to takiego finansowanie faktur?

Finansowanie faktur to nic innego jak faktoring. Jest to usługa przeznaczona dla przedsiębiorców polegająca na sprzedaży firmie faktoringowej (może być nią bank) faktur, które mają odroczone terminy płatności oraz są nieprzeterminowane. Dzięki temu można uzyskać środki od razu po przesłaniu rachunków, nie ingerując w terminy u kontrahenta, który to reguluje należności w ustalonym wcześniej terminie. Za taką metodą finansowania przemawiają korzyści dla wszystkich stron, a mianowicie szybkie otrzymanie pieniędzy na konto dla przedsiębiorcy, dłuższe terminy płatności dla kontrahenta oraz drobna prowizja dla firmy faktoringowej. Dodatkowo taka forma rozliczeń jest bardzo dobrą alternatywą dla kredytu lub pożyczki, szczególnie w czasach zawirowań finansowych spowodowanych COVID’em oraz problemów z wypłacalnością innych firm.

Kto może skorzystać z finansowania faktur?

Błędne jest przekonanie, iż z finansowania mogą korzystać tylko duże firmy. Oferty takie proponowane są zarówno średnim, jak i małym podmiotom. W praktyce każdy przedsiębiorca może skorzystać z takiej formy pomocy. Jednak warto wziąć pod uwagę, że prowadzenie pełnej księgowości oraz posiadanie pozytywnych relacji biznesowych będzie działało na plus. Dodatkowo przed przystąpieniem do realizacji umowy firmy faktoringowe sprawdzają wyciągi z konta, wolumen obrotów czy też transakcje sprzedaży wiążące się z odroczonym terminem płatności. Jednak plusy metody przeważają nad wysiłkiem, który trzeba podjąć, aby uzyskać finansowanie, dlatego też warto ją rozważyć.

Jaki faktoring wybrać?

Na rynku jest kilka rodzajów faktoringu. Mając na uwadze skorzystanie z tej formy finansowania, należy się z nimi zapoznać, gdyż forma, która zostanie wybrana, będzie się różnić od innych np. rozłożeniem ryzyka związanego z dłużnikiem i jego wypłacalnością. W Polsce można wyróżnić m.in. faktoring pełny charakteryzujący się braniem na siebie całego ryzyka przez firmę faktoringową związanego z niewypłacalnością kontrahentów. Inaczej nazywa się go faktoringiem bez regresu. Kolejną formą jest ten z regresem, czyli niepełny polegający na otrzymywaniu finansowania przez przedsiębiorcę, jednak razem z ryzykiem niewypłacalności jego klienta. Ostatnim wyróżnionym faktoringiem jest mieszany, który to rozkłada pomiędzy faktora a przedsiębiorcę ryzyko zadłużenia kontrahentów. W praktyce do określonej kwoty ryzyko ponosi firma faktoringowa, natomiast po jej przekroczeniu to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za niewypłacalność. Warto zapoznać się z dodatkowymi informacjami np. na stronie finansowaniefaktur.pl, a także zastanowić się nad skorzystaniem z tej nowej formy wspomagania biznesu online, gdyż jest ona dużo wygodniejsza oraz nie wymaga wypełniania dużej ilości fizycznych dokumentów.

Mikrofaktoring posiada fundamentalne spójności z klasycznym faktoringiem, ale jednak proces realizacji różni się znacznie.

/ REKLAMA /

Last modified: 18 marca 2021

Zmień język »