Egzaminy tuż, tuż

Autor: |

Fot. archiwum
Już za kilka miesięcy uczniowie szkół podstawowych i liceów przystąpią do jednych z ważniejszych wydarzeń definiujących ich przyszłość, egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. Jak przebiegają przygotowania w świdnickich placówkach?

Pierwszy kwartał każdego roku to czas próbnych egzaminów. Są to sprawdziany przed testem ósmoklasisty oraz maturą. Każdy uczeń chce wykorzystać ten okres jak najlepiej. Oprócz nauki indywidualnej oraz dodatkowych zajęć, placówki edukacyjne kontrolują przebieg przygotowań swoich podopiecznych testami sprawdzającymi. Takie działania mają na celu również zapoznanie się z procedurami, co może okazać się pomocne we właściwych dniach.

W Szkole Podstawowej nr 5 pierwsze próbne egzaminy odbyły się w styczniu.

– Przeprowadziliśmy już testy z wydawnictwa OPERON. Niedługo nasi uczniowie podejmą kolejną próbę. Tym razem będą to arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozważamy również jeszcze jeden egzamin przygotowujący z OPERONu, który miałby się odbyć na początku kwietnia – mówi Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Próbne testy przeprowadzono również w Szkole Podstawowej nr 3.

– Pierwsze odbyły się w naszej placówce w tym tygodniu. Bazowaliśmy na arkuszach GWO. W marcu umożliwimy uczniom jeszcze podejście do testów CKE. Chcemy stworzyć im jak najwięcej możliwości oswajania się z sytuacją egzaminacyjną. Wszystko oczywiście odbywa się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym – wyjaśnia Lilia Wawszczak, wicedyrektor SP3.

W reżimie sanitarnym egzaminy są przeprowadzane też w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. W placówce frekwencja podczas pierwszego sprawdzianu zarówno w podstawówce, jak i liceum wyniosła 100%.

– Procedurę mamy przećwiczoną dzięki testom, które przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku. Organizujemy uczniów w małe grupy, a zadanie ułatwia fakt, że obecnie mamy zaledwie 55 maturzystów i 33 ósmoklasistów. W tym roku dla ósmych klas zamówiliśmy arkusze OPERON. Przed nami jeszcze CKE zaplanowane na połowę marca. Dodatkowo jesteśmy wyposażeni w egzamin z matematyki LSCDN. Maturzyści pod koniec stycznia podchodzili do testów z Nowej Ery, a ich ostatnim sprawdzianem będzie próbna matura z CKE – opowiada Mirosław Król, dyrektor ZSO nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 7 pierwsze testy sprawdzające przeprowadziła w listopadzie ubiegłego roku.

– Nasi uczniowie podchodzili wówczas do egzaminów z Nowej Ery. Ze względu na okres pandemii odbył się on w formie online. Były to arkusze z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki. Ósmoklasiści napiszą po raz drugi próbny egzamin w marcu. Odbędzie się on w szkole, w formie stacjonarnej. Wykorzystamy próbne arkusze udostępnione przez CKE. Warunki będą zbliżone do tych, w których uczniowie napiszą właściwy egzamin – mówi Ewa Łagożna, wicedyrektor SP7.

Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida oprócz próbnych egzaminów prowadzi także konsultacje dla maturzystów. Placówka zdecydowała się również na propozycję diagnostyczną zaprezentowaną przez CKE. Wśród maturzystów jest także spore grono absolwentów, którzy zdecydowali się podejść do egzaminu dojrzałości.

– W tym roku wśród maturzystów możemy wyróżnić kilka grup. Są to nasi uczniowie i absolwenci, którzy piszą egzamin po raz pierwszy lub nie zdali go w ubiegłych latach oraz ci, którzy chcą poprawić swój wynik. Zorganizowaliśmy już jeden egzamin próbny. Przeprowadziliśmy go korzystając z własnych zasobów. W najbliższych dniach przystąpimy do tych oferowanych przez CKE i OKE Kraków– mówi Renata Maziarz, dyrektor ZS nr 1.

Stanisław Stefańczyk, dyrektor I liceum Ogólnokształcącego, wyjaśnia, że w placówce trwają testy i konsultacje przygotowane przez kadrę nauczycielską. Licealistów czeka jeszcze egzamin próbny CKE, który rozpocznie się 3 marca.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej do pierwszych testów uczniowie przystąpili na początku lutego. Odbywały się one stacjonarnie. Teraz, przed maturzystami kolejne, zalecone przez ministerstwo edukacji (CKE). Te jednak odbędą się już w formule wirtualnej.

– Testy zorganizowane zgodnie z właściwymi procedurami już się u nas odbyły i chcemy uniknąć kolejnej dezorganizacji zajęć. Egzaminy próbne CKE przeprowadzimy online. Nie będą one także podlegać ocenom – wyjaśnia Janusz Maruszak, wicedyrektor PCEZ.

Last modified: 26 lutego 2021