Dziś ruszają zapisy na akcję

Autor: |

Za 2 tygodnie pierwsza tura miejskich półkolonii rozpocznie wakacyjną zabawę. Aby wziąć w niej udział należy dokonać zapisu przez stronę internetową Miejskiego Ośrodka Kultury. W tym roku uczestnicy odwiedzą, między innymi: Paintball & Laser Tag Ninja Lublin, Farmę Wróblówka i Park Miniatur w Rąblowie. Nabór rozpocznie się dziś o godzinie 10.00.

W tym roku chętni mogą wybierać między trzema terminami: 13.07 – 17.07, 10.08 – 14.08 oraz 17.08 – 21.08. Zapisów można dokonać wyłącznie przez stronę internetową: https://mok.swidnik.pl/polkolonie/. Ważne, aby zapoznać się z regulaminem, gdzie opisany jest szczegółowy sposób rezerwacji. Następnie należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku. Stanowi ona załącznik nr 3 regulaminu.

W wakacyjnych atrakcjach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które zamieszkują na terenie Gminy Świdnik. Jedno dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Na turnus przypada 36 uczestników. Opłata za półkolonie wynosi 200 złotych (brutto).

Dzieci cierpiące na choroby przewlekłe muszą posiadać opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Zaświadczenie należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Fot. MOK w Świdniku / archiwum

Aktualizacja:

Rodzice chcący zapisać swoje pociechy na jeden z turnusów mają jeszcze taką możliwość. Na pierwszy termin zostało jeszcze 8 wolnych miejsc, na drugi – 23, a na trzeci – 10.

Last modified: 29 czerwca 2020