Drogowe znaki zapytania

Autor: |

Interpelacje i zapytania radnych XXXV sesji Rady Powiatu, zdominował temat dróg.

Radny Karol Szczotka zainteresowany był zakończonym kilka tygodni temu remontem al. Lotników Polskich.

– Pod koniec października oddano ulicę do użytku. Jaki był koszt inwestycji i czy podczas jej odbioru zauważono jakieś nieprawidłowości? – pytał radny. – Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł, z czego ok. 3,8 mln zł to środki zewnętrzne, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśnił Jarosław Drozd, naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym. Komisja odbiorcza, w skład której weszli przedstawiciele powiatu, gminy Świdnik i Pegimeku, wykryła niewielkie usterki, dotyczące, na przykład zasypanych bądź uszkodzonych pokryw wodociągowych, uszkodzonych przewodów energetycznych czy nierówności nawierzchni. Wykonawca naprawił je w ciągu dwóch dni. Usterki, które ujawnią się podczas użytkowania ulicy będą naprawiane bezpłatnie, w ramach umowy gwarancyjnej.

Na zły stan nawierzchni ulicy Dworcowej uwagę zwrócił radny Gustaw Dmowski:

– W ubiegłym roku wybudowano kanalizację deszczową od ul. Dworcowej do ul. Traugutta. Do tej pory ulica nie została doprowadzona do stanu sprzed tych prac. Czy w najbliższym czasie przewidywana jest jej naprawa?

– Po intensywnych opadach deszczu ten odcinek drogi często był nieprzejezdny – tłumaczył J. Drozd. – Konieczne było wybudowanie czterech wpustów deszczowych, które odprowadzają wodę do kolektora w ulicy Traugutta. Po zakończeniu prac jezdnia została uzupełniona destruktem asfaltowym. W tej chwili nie dysponujemy żadnymi środkami na remont ul. Dworcowej.

– Droga ma trzech właścicieli – powiat, gminę Świdnik i kolej, co trochę utrudnia działania. Chcemy doprowadzić do tego, by zarządca był jeden. Gmina Świdnik jest zainteresowana przejęciem ulicy, nie wiemy jednak, kiedy miałoby to nastąpić – dodał starosta Mirosław Król.

Radny Dariusz Kołodziejczyk apelował o zamieszczenie na stronie internetowej informacji o instytucjach odpowiedzialnych za odśnieżanie poszczególnych odcinków dróg powiatowych. Są one już dostępne na www.starostwo. swidnik.pl

aw

Last modified: 29 czerwca 2020