Dołącz do Straży Miejskiej

Autor: |

fot. archiwum
Straż Miejska w Świdniku ogłosiła nabór na stanowisko strażnik miejski-aplikant. Na dokumenty od zainteresowanych osób czeka do 3 grudnia.

Jakie są wymagania związane ze stanowiskiem? Aplikować mogą osoby, które ukończyły 21 lat. Poza tym niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego i co najmniej średniego wykształcenia, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, nienaganna opinia, sprawność fizyczna i psychiczna, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mile widziane są: prawo jazdy (B,C,E), upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole, posiadanie dodatkowych uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego, odporność na stres czy znajomość sztuk walk.

Do zadań strażnika miejskiego, który otrzyma etat, należeć będą, między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, kontrola ruchu drogowego, zabezpieczania miejsc przestępstwa lub katastrofy, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, konwojowanie dokumentów lub przedmiotów wartościowych dla potrzeb gminy.

Zatrudniona osoba otrzyma umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, na okres próbny, czyli 3 miesiące, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas określony. Będzie pracowała w patrolu zmotoryzowanym, rowerowym i pieszym, zgodnie z ustalonym grafikiem, w godz. 7.00-15.00 lub 14.00-22.00.

List motywacyjny, CV oraz wszelkie niezbędne dokumenty należy złożyć do 3 grudnia w siedzibie SM lub wysłać pocztą na adres: Straż Miejska w Świdniku, ul. Gen. J. Hallera 9, 21-040 Świdnik, z dopiskiem „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego”.

Uwaga! Oferty nadesłane faksem lub drogą elektroniczną oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń do pobrania dostępne są na stronie www.smswidnik.bip.lubelskie.pl.

Last modified: 26 listopada 2021