Dokąd nocą do lekarza

Autor: |

1 października rozpoczęła działalność nocna i świąteczna opieka zdrowotna organizowana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Dyżury prowadzone są na parterze budynku przy ul. Leśmiana 4, gdzie mieści się również przychodnia specjalistyczna. Z pomocy lekarza lub pielęgniarki możemy skorzystać od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

– Obowiązek sprawowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przejęliśmy od niepublicznego ZOZ „Analco”. Może to być ważna informacja dla osób korzystających wcześniej z usług tego zakładu. Dyżury pełnią dwa zespoły – ambulatoryjny i wyjazdowy. Każdy z nich składa się z lekarza i pielęgniarki. Poradę ambulatoryjną możemy uzyskać zarówno przez bezpośredni kontakt z lekarzem, jak i telefonicznie. Lekarz może również udać się do domu pacjenta, jeśli okaże się to niezbędne. Podobnie jest z zabiegami wykonywanymi przez pielęgniarki – mówi Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom udzielana jest pomoc medyczna w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, jeśli nie zagraża ono życiu, a zastosowane środki domowe, czy też leki dostępne bez recepty nie przynoszą poprawy. Takie przypadki to choćby, zaostrzenie dolegliwości choroby przewlekłej, infekcja dróg oddechowych, wysoka gorączką, zwłaszcza u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, bóle brzucha lub głowy nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunka lub wymioty.

Po zaświadczenia do rodzinnego

– Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie skorzystają ze wszystkich świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – tłumaczy J. Kamiński. – Nie mogą na przykład, uzyskać wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki, zaświadczenia o stanie zdrowia czy skierowania do specjalisty. Nie są to bowiem świadczenia o charakterze pilnym i można je uzyskać u lekarza rodzinnego.

Pacjent może więc zgłosić się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, jeśli w czasie, kiedy jego przychodnia jest nieczynna, nagle zachoruje lub objawy choroby się nasilą. Ma tam także prawo od uzyskania świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarzy w ramach kontynuacji leczenia, jeśli konieczne jest ich wykonanie w czasie, gdy jego przychodnia jest nieczynna. Nie może jednak traktować nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako alternatywy dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i domagać się od lekarza na nocnym dyżurze świadczeń, które nie są pilne z medycznego punktu widzenia.

W stanie bezpośrednio zagrażającym życiu nie powinniśmy zgłaszać się na dyżur nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdyż pomoc mogłaby być spóźniona. Powinniśmy wówczas wezwać Pogotowie Ratunkowe, albo, jeśli to możliwe, sami zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do Szpitalnej Izby Przyjęć.

Tylko dla ubezpieczonych

Prawo do bezpłatnych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mają pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Można z nich skorzystać bez skierowania. Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej.

Telefony kontaktowe:

Porady ambulatoryjne i telefoniczne pielęgniarskie – 81 751 56 29

Porady ambulatoryjne i telefoniczne lekarskie – 81 751 40 02, 81 751 57 36

Zespół wyjazdowy: pielęgniarka – 885 105 655

Zespół wyjazdowy: lekarz – 885 105 755

jmr

Last modified: 25 maja 2020