Do 31 marca można składać wnioski o dopłaty do czynszów

Autor: |

Osoby, które wynajmują mieszkanie przynajmniej od 14 marca 2020 roku, mają o min. 25% niższy dochód niż ten, który osiągnęły w 2019 roku oraz nie otrzymały wcześniej dopłaty do czynszu, mogą wystąpić z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta w Świdniku do 31 marca. Dopłata do czynszu może też zostać przyznana z mocą wsteczną.

Stosowne druki można pobrać w Urzędzie Miasta Świdnik i na stronie internetowej www.umswidnik.bip.lubelskie.pl.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 81 751 76 54.

Last modified: 19 marca 2021