Dlaczego normowany czas pracy kierowcy jest ważny?

Autor: |

Czas pracy kierowcy normowany jest odrębnymi przepisami, różniącymi się od tych, które dotyczą pracowników zatrudnianych w biurach czy fabrykach. Wynika to z mobilnej specyfiki pracy kierowcy. Dlaczego tak istotne jest stosowanie się do obowiązujących przepisów ściśle określających czas pracy w tym zawodzie?

Dlaczego czas pracy kierowcy jest normowany?

Czas pracy kierowcy jest ustawowo znormalizowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zawód ten jest bowiem wymagający i wyczerpujący, a równocześnie odpowiedzialny. Przemęczenie może prowadzić do wyczerpania i powodować zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy, ale również przewożonego ładunku, a ponadto innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca pracujący na granicy swoich możliwości fizycznych i psychicznych ma słabszy refleks, może zasnąć za kierownicą, czy nieprawidłowo reagować na sygnały zewnętrzne. Poruszająca się po drogach ciężarówka o masie kilkukrotnie przekraczającej samochody osobowe, prowadzona przez przemęczonego kierowcę to zagrożenie życia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Poruszanie się na wielkich odległościach jest nużące i nie ma tu miejsca na nieprzestrzeganie przepisów. Chociaż pracodawcy zależy na szybkim dotarciu ładunku do celu, musi on poinformować pracownika o obowiązujących normach czasu pracy. Kierowca natomiast zobowiązany jest do ich przestrzegania.

Jakie normy czasu pracy obowiązują kierowców?

Kierowca ma prawo pracować 9 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach do 10 godzin, jednak maksymalnie dwa razy w tygodniu. W ciągu każdej przysługuje 11 godzin odpoczynku. Okres ten można jednak podzielić na dwie części, z których jedna będzie wynosić minimum 9 godzin nieprzerwanie. W ciągu dobowego czasu pracy przysługuje mu także przerwa 45- minutowa po ciągłej jeździe trwającej 4,5 godziny. Ta przerwa również może być podzielona na dwie krótsze, z których jedna musi trwać co najmniej 30 minut. W ciągu tygodnia czas pracy kierowcy może wynosić 56 godzin, a na przestrzeni dwóch tygodni łączny okres nie może przekroczyć 90 godzin. Okres wypoczynku natomiast w ciągu dwóch tygodni powinien łącznie wynosić 45 godzin, z czego jeden musi trwać co najmniej 24 godziny.

Konsekwencje przekroczenia czasu pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy nadzoruje Inspekcja Transportu Drogowego, policja oraz Państwowa Inspekcja pracy. Służby te mają prawo sprawdzić dokumentację i upewnić się, czy kierowcy został zapewniony odpowiedni odpoczynek. Rozliczanie czasu pracy kierowców – jak to zrobić efektywnie? Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Służą do tego zapisy na wykresówkach, wydruki pobrane z karty kierowcy i tachografu, pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz inne rejestry i dokumenty potwierdzające czas pracy kierowcy. Odpowiedzialność za przekroczenie czasu pracy spada na firmę zatrudniającą danego kierowcę. W przypadku przekroczenia norm pracodawcy grozi wysoka kara. Kary nakładane są również za nieprawidłowości w ewidencji. Za poważne przekroczenie przepisów może nawet zostać cofnięta licencja i zezwolenie na prowadzenie przewozów. Na kierowcę nakładane są mandaty za każdą rozpoczętą godzinę jazdy ponad normę, a także za nieprzestrzeganie odpoczynku.

Normy dotyczące czasu pracy kierowcy nie mają na celu utrudnianie przewozów, lecz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze i komfortu kierowcy. Niestosowanie się do regulacji wiąże się z wysokimi karami zarówno dla firmy, jak i kierowcy.

/ REKLAMA /

Last modified: 5 sierpnia 2020