„Czysta energia dla Lubelszczyzny”

Autor: |

Już 17 września w godzinach 10:00 – 16:00 w Urzędzie Miasta Świdnik odbędzie się otwarta konferencja powiatowa dotycząca odnawialnych źródeł energii na terenie całego województwa lubelskiego.

Projekt pt. „Czysta energia dla Lubelszczyzny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Za jego realizację odpowiada Firma KTI Consulting, która przeprowadzi cykl bezpłatnych spotkań.

Tematyka Konferencji obejmie:

1. Charakterystykę potencjału i możliwości rozwoju inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim (analiza dokonana w podziale na: wiatrową, wodną, słoneczną, geotermalną, biomasę, biogaz itd.).

2. Spodziewane kierunki rozwoju w energetyce odnawialnej (wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz itd.).

3. Korzyści wynikające z realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (m.in. ochrona środowiska, korzyści społeczno – ekonomiczne np. dotyczące możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie na obszarach wiejskich).

4. Uwarunkowania formalno – prawne realizacji inwestycji dotyczących energetyki odnawialnej (w szczególności charakterystyka procedury przedinwestycyjnej: analiza lokalizacji, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzje środowiskowe, elektroenergetyczne, pozwolenia wodno-prawne i uzgodnienia ZUD, pozwolenie na budowę).

5. Prezentację i charakterystykę konkretnych rozwiązań (technologie, instalacje, urządzenia) stosowanych w poszczególnych dziedzinach energetyki odnawialnej.

6. Możliwe do wykorzystania źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowy informacje o projekcie „Czysta energia dla Lubelszczyzny” dostępne są na stronach:

 www.energialubelszczyzny.pl

 http://www.kticonsulting.pl/czysta_energia_dla_lubelszczyzny.html

Last modified: 1 lipca 2020