Czy w lubelskim są liderzy?

Autor: |

Liderzy są nam potrzebni, ponieważ to właśnie oni inicjują zmiany w naszym otoczeniu. Studenci, sąsiedztwo z Ukrainą i Białorusią oraz żyzne gleby to tylko nieliczne atuty województwa lubelskiego. Tu również znajduje się Nałęczów, jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, a także Kazimierz Dolny, przyciągający turystów pięknym rynkiem oraz otaczającymi go wąwozami lessowymi. Tych, którzy lubią kontakt z naturą i długie wycieczki lubelskie kusi z kolei Roztoczem. A dla tych, którzy cenią edukację, bogatą ofertę przygotowały lubelskie uczelnie – Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytet Medyczny czy KUL.

Czy jednak mieszkańcy województwa potrafią wykorzystać atuty swojego regionu? Czy potrafią przekonać swoich sąsiadów, przyjaciół a nawet obcych ludzi do wspólnego działania? Bez wątpienia tak, a właśnie takich osób szuka Szkoła Liderów, realizująca Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Szkoły Wolności.

Absolwentką I edycji Programu jest Agnieszka Stefaniuk, która mieszka i działa we Włodawie. Jest nauczycielką fizyki i założycielką dwóch niepublicznych szkół dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w obu pełni funkcję dyrektorki. W gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczej Szkole Zawodowej uczy się ponad setka dzieci. Agnieszka zainicjowała także powstanie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli oraz Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, którego misją jest wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Agnieszka współpracuje z wieloma organizacjami, szkołami i samorządami terytorialnymi. Za swoją pracę i zaangażowanie była wielokrotnie nagradzana, m.in. otrzymała najwyższe odznaczenie resortowe – Medal KEN oraz nagrodę w Konkursie Pro Publico Bono za dzieło „Most Porozumienia”.

Wśród dotychczasowych 340 uczestników programu aż 35 to właśnie mieszkańcy województwa lubelskiego.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja do VII edycji Programu Liderzy PAFW. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2011 roku. Liderzy PAFW to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania. W ramach programu uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim: pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po jego zakończeniu, jako absolwenci, pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.liderzy.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne.  Wybór 45 uczestników programu nastąpi na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz spotkań rekrutacyjnych.
Listę osób przyjętych do VII edycji Programu Liderzy PAFW ogłosimy 24 maja b.r.
Szczegółowych informacji udziela: Julia Rukowicz: tel. (22) 556 82 64; e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Last modified: 3 września 2020