Czas do przedszkola

Autor: |

fot. archiwum portalu
Dziś rano rozpoczął się nabór do najmłodszych grup w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Na dzieci czeka 1376 miejsc. Złożenie wniosku na rok szkolny 2021/2022,  jest możliwe tylko po jego wcześniejszym zarejestrowaniu w systemie elektronicznym „Nabór” VULCAN.

Aby przekazać wniosek do przedszkola pierwszego wyboru, można skorzystać z dwóch sposobów. Pierwszy – elektroniczny, który pozwała przesłać wypełniony dokument wraz z załącznikami (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) bezpośrednio z systemu „Nabór”. Druga forma, tzw. „papierowa”, polega na wydrukowaniu zarejestrowanego wniosku wraz z załącznikami i złożeniu go w placówce do „skrzynki wrzutki”.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Rodzice, którzy chcą wysłać swoje pociechy do miejskiego przedszkola, mogą wybierać spośród sześciu miejskich placówek: Przedszkole nr 2 (ul. gen. L. Okulickiego 19, wchodzące w skład ZP nr 1), Przedszkole nr 3 (ul. Hotelowa 7, wchodzące w skład ZP nr 1), Przedszkole nr 4 (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, wchodzące w skład ZP nr 2), Przedszkole Integracyjne nr 5 (ul. gen. J. Hallera 11, w ZSP nr 1), Przedszkole nr 6 (ul.  Środkowa 2, wchodzące w skład ZP nr 2), Przedszkole nr 7 (ul. ks. Jana Hryniewicza 7). Podczas tegorocznej rekrutacji na liście znalazły się również oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Mikołaja Kopernika 9 a), Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4, wchodzącej w skład ZSO nr 1 (al. Wojska Polskiego 27), Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Jarzębinowa 6). Na liście placówek pojawiło się też Niepubliczne Przedszkole Poszukiwacze Przygód (ul. Piasecka 154), które wyłoniono w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dla kogo nabór?

Rekrutacja obowiązuje maluchy mieszkające na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, które urodziły się w latach 2015-2018. Nabór dotyczy też dzieci z rocznika 2014 i starszych, jeśli posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

– Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli po zakończeniu postępowania uzupełniającego, o ile przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Rodzice chcący zapisać swoją pociechę do innego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, biorą udział w naborze na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy – wyjaśniła Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Nabór nie obowiązuje dzieci, które już uczęszczają do placówek. W ich przypadku rodzice byli zobowiązani złożyć do 24 lutego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Jakie kryteria?

O tym, czy dzieci zostaną przyjęte do jednej z placówek nie decyduje kolejność zgłoszenia. Kandydaci przyjmowani są na podstawie liczby punktów, uzyskanych w zależności od kryteriów ustawowych. Każde warte jest 30 punktów. Zgodnie z nimi, w pierwszym etapie postępowania pierwszeństwo mają maluchy pochodzące z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego jednego lub oboje rodziców oaz rodzeństwo, a także przebywające w rodzinie zastępczej lub wychowywane przez jednego rodzica.

W drugim etapie rekrutacji pod uwagę brane będą kryteria określone przez gminę. W tym przypadku liczy się: praca zawodowa rodziców lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym (6 punktów w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko, 3 punkty w przypadku jednego z dwojga rodziców/opiekunów); rozliczanie podatku dochodowego w Świdniku (6 punktów w przypadku obojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko, 3 punkty w przypadku  jednego z obojga rodziców/opiekunów); uczęszczanie do tej samej placówki rodzeństwa kandydata (5 punktów); uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola (5 punktów); określenie przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru (2 punkty).

Kalendarzowa ściągawka

System elektroniczny uruchomiono dziś o godz. 8.00. Będzie dostępny do 19 marca, do godz. 14.00. Weryfikacja wniosków planowana jest w dniach 22 marca – 8 kwietnia. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 9 kwietnia 2021 r. Do 16 kwietnia rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wskazanego przedszkola. Ostateczne listy przyjętych poznamy 23 kwietnia 2021 r.

Osoby, które nie skorzystają z rekrutacji w pierwszym terminie, mogą zdecydować się na nabór uzupełniający, jeżeli placówki będą dysponować wolnymi miejscami. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 11 czerwca 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 30 czerwca 2021 r.

Last modified: 1 marca 2021