Ćwiczenia dla każdego

Autor: |

Od nowego roku szkolnego szykuje się duża zmiana dla uczniów unikających zajęć wychowania fizycznego. Lekarze nie będą wypisywali już zwolnień z lekcji na cały rok, lecz zobowiązani zostali do szczegółowego określenia ćwiczeń, których dany uczeń nie może wykonywać, na przykład skoków, intensywnych biegów czy gier zespołowych.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie, z błogosławieństwem rodziców, często bezzasadnie o takie zwolnienia starali się i je otrzymywali. Statystyki ogólnopolskie mówią, że w szkołach podstawowych dotyczy to 1% dzieci, zaś w gimnazjach 3% młodzieży. Sprawdziliśmy jak wygląda to w Świdniku, na przykładzie dwóch placówek.

– W Szkole Podstawowej nr 5 zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego nie stanowią problemu – mówi Dorota Lorenc, dyrektor Zespołu Szkół nr 2. – Na 855 uczniów podstawówki dotyczyło to 4 osób, jednej w klasach I-III i trzech w starszych. Decyzje lekarza spowodowane były dolegliwościami powypadkowymi dzieci, uniemożliwiającymi uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach fizycznych. Pozostali uczniowie oceny z wf-u uzyskali, chociaż niekoniecznie uczestniczyli we wszystkich formach zajęć, na przykład jeżeli alergie nie pozwalały na pływanie, jeździli na łyżwach, chodzili na gimnastykę ogólnorozwojową. Mamy tak wiele różnorodnych form aktywności fizycznej, że zawsze można coś dla siebie znaleźć. Premiujemy chęci dzieci do ćwiczeń, a nie uzyskiwane rezultaty sportowe. Uzdolnieni w tej dziedzinie uczą się w klasach sportowych lub chodzą na zajęcia pozalekcyjne.

W Gimnazjum nr 1 zwykle grupa około 30 uczniów korzystała z całorocznych zwolnień lekarskich. W skali 500 uczniów uczęszczających do szkoły nie tak mało.

-Nowe rozporządzenie wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reguluje na nowo pewne obowiązki – mówi Krystyna Zarosińska, dyrektor Gimnazjum nr 1. – Obecnie, na podstawie opinii lekarza, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia tylko z części ćwiczeń, których nie może wykonywać. Nawet uczniowie z niepełnosprawnością muszą mieć zapewnione warunki udziału w tych zajęciach i możliwość wykonywania różnych czynności, wspierających ich rozwój fizyczny i podnoszących samoocenę. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, będziemy teraz brać pod uwagę wkład ucznia, zaangażowanie, systematyczność, wysiłek, a nie jego sprawność fizyczną. Jest jeszcze trochę niewiadomych. W rozporządzeniu mówi się, na przykład, o opinii lekarza. Musi być w niej zawarta informacja, jakich ćwiczeń uczeń powinien unikać. Nie znamy jeszcze takiego wzoru opinii. Dotychczas dziecko, które miało zwolnienie mogło na wniosek rodziców nie uczestniczyć w zajęciach. Teraz już takiej możliwości nie ma. Musi być na lekcjach wuefu. Na razie określamy zasady, które będą obowiązywały. W ramach zajęć realizowana jest na przykład edukacja zdrowotna. Z tego nie można ucznia absolutnie zwolnić. To wiedza z zakresu poznania kultury zdrowotnej, różnych form wypoczynku. Uważam, że anulowanie całorocznych zwolnień lekarskich z wuefu to słuszna decyzja. Obserwujemy zbyt małe zaangażowanie uczniów w aktywność sportową, dostrzegamy u nich za to coraz więcej wad postawy. To wszystko przełoży się na problemy w życiu dorosłym.

dan, słs

Last modified: 3 czerwca 2020