Chcą mieć hymn

Autor: |

fot. archiwum

W tym roku mija 30 lat od otwarcia Szkoły Podstawowej nr 5, jednej z największych placówek edukacyjnych w naszym mieście. Aby uczcić wyjątkowy jubileusz, „Piątka” zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie hymnu.

W zabawie może wziąć udział każdy. Wystarczy, że napisze tekst do znanej melodii lub stworzy własny utwór, z oryginalną muzyką i słowami. Hymn powinien opowiadać o szkole oraz jej patronie – Januszu Kusocińskim i zawierać przynajmniej jedną zwrotkę i refren.

– Zależy nam na tym, żeby był to utwór, który dzieci będą lubiły śpiewać, aby miał przyjemną melodię i ładne słowa. Może być opracowany na podstawie muzyki do piosenki turystycznej, np. „Jak dobrze nam zdobywać góry”, którą każdy zna. Hymn po raz pierwszy usłyszymy 15 czerwca, podczas uroczystości jubileuszowych – mówi Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej, w formacie A4 oraz na płycie CD lub DVD, wraz z wypełnionymi oświadczeniami dostępnymi w załączniku. Każda powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na napisanie hymnu Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego”, zawierać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Swoje propozycje można składać do 30 marca, w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik (decyduje data stempla pocztowego).

O tym, który utwór zostanie wybrany na hymn „Piątki” zdecyduje komisja złożona z dyrekcji placówki i nauczycieli. Zwycięzca konkursu otrzyma pamiątkowy puchar.

regulamin_konkursu_hymn_szkoly.pdf

Last modified: 2 czerwca 2020