Centrum wsparcia i pomocy

Autor: |

Zamiast trzech odrębnych instytucji – jedna. Władze ratusza chcą połączyć miejskie ośrodki udzielające pomocy i wsparcia mieszkańcom w Centrum Usług Społecznych. Ostateczna decyzja będzie należeć do radnych. Samorządowcy zajmą się sprawą na najbliższej sesji.

W Świdniku działają trzy miejskie instytucje zajmujące się szeroko rozumianymi pomocą i wsparciem dla mieszkańców. Miejskie Centrum Profilaktyki ma pod opieką dzieci, rodziny i osoby dorosłe. Realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie. Z kolei Miejskie Centrum Usług Socjalnych przede wszystkim zajmuje się opieką nad seniorami. Starsi mieszkańcy korzystają z zajęć w ośrodku, rehabilitacji, posiłków, biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez tę jednostkę. Trzecią instytucją jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma pod opieką świdniczan znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ale nie tylko.

– Wszystkie jednostki zajmują się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Uznaliśmy więc, że warto je zintegrować w jedno duże centrum, które dzięki połączeniu, będzie mogło jeszcze rozszerzyć swoją działalność i wspierać wszystkich mieszkańców Świdnika – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Możliwość powstawania Centrów Usług Społecznych w gminach zapewnia ustawa, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda. Na jej mocy samorządy mogą tworzyć na swoich terenach CUSy jako oddzielne jednostki lub przekształcając w nie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Jak przekonują samorządowcy, tworzenie centrów ma wiele zalet.

– Podejmując taką inicjatywę naszym celem nie jest reorganizacja istniejących instytucji czy ograniczenie zatrudnienia. Zależy nam na lepszej organizacji i koordynacji zadań powierzanych miejskim jednostkom – tłumaczy E. Jankowska.

Centrum Usług Społecznych nadal będzie realizowało działania wszystkich instytucji, które wejdą w jego skład, będzie mogło także poszerzać katalog prowadzonych zadań.

– Przykłady takich działań możemy mnożyć. Nowe zadania pojawiły się choćby w związku z pandemią. Zapewniamy gorące posiłki dla osób starszych, pomoc dla mieszkańców w zrobieniu zakupów, opieką nad zwierzętami domowymi czy dowóz chętnych na szczepienia. Wszystkie zadania zlecamy naszym jednostkom. Centrum Usług Społecznych przejmie je z automatu, będzie miało także do dyspozycji kadrę ze wszystkich trzech jednostek, dzięki temu podzieli nowe zadania bardziej elastycznie – wyjaśnia sekretarz miasta.

CUS będzie także współpracował z innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta. Połączenie instytucji miejskich ma przynieść również oszczędności.

– Chodzi głównie o ograniczenie kosztów funkcjonowania tych jednostek. Stworzenie CUS umożliwi prowadzenie dla całego centrum jednej księgowości, archiwum, działu kadr, usług informatycznych czy nadzoru nad nieruchomościami – wymienia E. Jankowska.

Władze miasta są inicjatorami powstania CUS, ale ostateczna decyzja będzie należeć do radnych. Projekt uchwały w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miasta, która jest zaplanowana na czwartek, 25 lutego.

Last modified: 21 lutego 2021