Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Autor: |

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w projekcie pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 80 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności:

– 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami  (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (42 kobiety i 28 mężczyzn)

 – 10 opiekunów faktycznych, których udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 kobiet i 4 mężczyzn)

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy miejskiej Świdnik w woj. lubelskim mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych os. wynikających z niesamodzielności, m.in. po-przez usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie w ramach Klubu Seniora, zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi oraz umożliwienie opiekunom korzystania w wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r.

Oferujemy:

– Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 30 osób (usługi opiekuńcze, opaski życia, artykuły higieniczno-sanitarne)

 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10 osób (usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne, opaski życia)

– Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10 osób z niepełnosprawnością (usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne)

– Usługi wspierające opiekunów faktycznych – dla 10 opiekunów faktycznych (szkolenie, wsparcie psychologa, wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego)

– Klub Seniora – dla 20 osób (m. in. zajęcia gimnastyczne, artystyczne, warsztaty psychologiczne, udział w wydarzeniach kulturalnych)

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (województwo lubelskie) w terminie 01.02.2021r. – 31.08.2023r.

Wartość projektu: 3 405 071,16 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 2 724 056,92 PLN

 W chwili obecnej trwa nabór osób zainteresowanych następującymi formami wsparcia:  – Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania; Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania; Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania; Usługi wspierające opiekunów faktycznych.

Nabór do Klubu Seniora prowadzony będzie w terminie późniejszym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny  81 532 64 37 bądź  
e-mailowo: bractwo@albert.lublin.pl

Last modified: 13 sierpnia 2021