Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Autor: |

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w projekcie pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy miejskiej Świdnik w woj. lubelskim mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych os. wynikających z niesamodzielności, m.in. poprzez usługi asystenckie, zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi oraz umożliwienie opiekunom korzystania w wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (województwo lubelskie) w terminie 01.02.2021r. – 31.08.2023r.

W chwili obecnej trwa nabór osób zainteresowanych następującymi formami wsparcia:  –Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania wraz z usługami wspierającymi opiekunów faktycznych.

Nabór do Klubu Seniora prowadzony będzie w terminie późniejszym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny  81 532 64 37 bądź  e-mailowo: bractwo@albert.lublin.pl.

Last modified: 24 sierpnia 2021