URZĄD MIASTA

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Zlecenie realizacji zadania

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450...

Zaproszenie

Zapraszamy na dyżur konsultanta  w ramach  Mobilnego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w dniu 12 lipca (piątek) w godz. 10.30 – 14.30 Urząd Miasta Świdnik,  ul....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik

W załączniku publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej...

Zaproszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Organizacja UM

Nr pokoju Nr telefonu Burmistrz Miasta Waldemar Jakson 410 81 751-76-03/04 Z-ca Burmistrza Miasta Świdnik ds. inwestycji i rozwoju Marcin Dmowski 413 81 751-76-03/04 Sekretarz...

Konkursy na stanowiska dyrektorów

BURMISTRZ  MIASTA  ŚWIDNIK ogłasza  konkursy  na  kandydatów na  stanowisko dyrektora: Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner  w Świdniku przy ul Hallera...

Wybory ławników do sądów

Informacja o wyborach ławników do Sądu Okręgowego i  Rejonowego w Lublinie W 2019 roku kończy się kolejna kadencja ławników pełniących swoją funkcję  w sądach...

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej. Oferty wraz z załącznikami należy składać w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Świdnik

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej, położone między lotniskiem, obwodnicą Lublina, torami przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mełgiewską w Świdniku (obręb geodezyjny...

Wykaz stypendiów sportowych

Wykaz stypendiów Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznanych w 2019 r. (za osiągnięcia w roku 2018). Wykaz stypendiów sportowych...

Zlecenie realizacji zadania

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450...

Wyniki konkursu otwartego

1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz....

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Oferty wraz z załącznikami należy składać w...

Zaproszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Ławki Niepodległości

Ławka Niepodległości to program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki...

Świdnik przyjazny środowisku

Projekt pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” realizowany w ramach Regionalnego Programu...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy...