OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 13 w związku z art....

Zawiadomienie

Dotyczy: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Rada Miasta Świdnik podczas...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwarcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z...

Wyniki konkursu otwartego

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego 1. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Wyniki konkursu otwartego

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki...

Wykaz ofert

Dotyczy: wykazu ofert Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.11.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy...

Ogłoszenie

Dotyczy: wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik, przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółki z o.o. Burmistrz Miasta...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki,...

Zlecenie realizacji zadania

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz....

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Zlecenie realizacji zadania

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450...

Zaproszenie

Zapraszamy na dyżur konsultanta  w ramach  Mobilnego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w dniu 12 lipca (piątek) w godz. 10.30 – 14.30 Urząd Miasta Świdnik,  ul....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik

W załączniku publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej...

Zaproszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Konkursy na stanowiska dyrektorów

BURMISTRZ  MIASTA  ŚWIDNIK ogłasza  konkursy  na  kandydatów na  stanowisko dyrektora: Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner  w Świdniku przy ul Hallera...

Wybory ławników do sądów

Informacja o wyborach ławników do Sądu Okręgowego i  Rejonowego w Lublinie W 2019 roku kończy się kolejna kadencja ławników pełniących swoją funkcję  w sądach...