OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Wykaz ofert

Dotyczy: wykazu ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wykaz ofert, które...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych....

Zaproszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli...

Zaproszenie

Dotyczy: udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,...

Ogłoszenie

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Wyniki otwartego konkursu

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania  o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku....

Ogłoszenie

Dotyczy: Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu pomocy...

Ogłoszenie

Dotyczy: rozpoczęcia konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Ogłoszenie

Dotyczy: przerwa świąteczna W dniu 14 sierpnia (piątek) Urząd Miasta będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy....

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Miasta Świdnik  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty...

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art....

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art....

Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dotyczy: pozyskania środków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji...

Projekt: Zdalna Szkoła

Dotyczy: pozyskania środków na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji Gmina Miejska Świdnik...

Wyniki otwartego konkursu

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Wyniki konkursu otwartego

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację...

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art....