OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Ogłoszenie o konkursie

Dotyczy: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku Zarządzenie OW Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 maja 2021...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania –...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o...

Ogłoszenie

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a...

Startują konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM

1 kwietnia rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Opinie i pomysły...

Ogłoszenie

Gmina Miejska Świdnik pod koniec 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie...

Ogłoszenie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaprasza do aktywnego składania ofert do konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw...

Ogłoszenie o sprzedaży działek PZL-Świdnik

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek należących do spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S. A. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego...

Do 31 marca można składać wnioski o dopłaty do czynszów

Osoby, które wynajmują mieszkanie przynajmniej od 14 marca 2020 roku, mają o min. 25% niższy dochód niż ten, który osiągnęły w 2019 roku oraz nie otrzymały wcześniej...

Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Miejska Świdnik otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu. Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10...

Ogłoszenie

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Mieszkanie Plus w Świdniku”

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr XXVI/328/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia...

Ogłoszenie

Dotyczy: doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021 Od dnia 19.02.2021 r. wyznaczeni...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,...

Ogłoszenie

Dotyczy: konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021r. nastąpiły zmiany numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Świdnik. DANE DO FAKTUR GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK ul. Stanisława...

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”

Dotyczy: osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Wyniki otwartego konkursu

Dotyczy: wyników otwartego konkursu na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego...

Zmień język »