OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 7 im. Marii Kownackiej przy ul. Hryniewicza 7 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić...

System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością w UM Świdnik Początki Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie to rok 2002. Chcieliśmy przenieść sprawdzone rozwiązania ze sfery...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz...

Wyniki konkursu

Przyznania dotacji w 2012 roku z zakresu ochrony zdrowia na realizację zadania: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia...

Wyniki konkursu

Przyznanie dotacji w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, w wyniku...

Konkurs ofert (aktualizacja z dn. 29.12.2011r.)

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.   Rodzaj...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku. Rodzaj...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Zmiana siedziby

Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul....

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Burmistrza Świdnika za osiągnięcia sportowe

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie...

Uchwała Rady Miasta

Uchwała w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Treść uchwały oraz wniosek do pobrania....

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia...

Otwarty konkurs

Burmistrza Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki , ul. Kopernika 9 w Świdniku, 2. Dyrektora Przedszkola...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 4 /01/2011 Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przeprowadzenia...