OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art....

Wyniki konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Zamiar zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz....

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w...

Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania...

Wykaz ofert

Dotyczy: ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia...

Ogłoszenie wyniku konkursu

Dotyczy: cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku. Burmistrz Miasta Świdnika, działając w oparciu o dokumentację konkursową przygotowaną i...

Wykaz ofert

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego,...

Ogłoszenie

W sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki,...

Ogłoszenie

W sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty...

Uwaga mieszkańcy

Ważna informacja dla osób, które planowały wybrać się w piątek do Urzędu Miasta. 4 czerwca instytucja będzie nieczynna....

Zarządzenie

Zarządzenie OW Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3...

Konsultacje projektu

Dotyczy: konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla...

Wojewódzkie spotkanie z organizacjami obywatelskimi

Dotyczy: przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i...

Ogłoszenie

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 3. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9,...

Ogłoszenie

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019...

Zmień język »